Deutsche FahneNederlandse vlagUK flag
VakgebiedenProjectenGDI-ComponentenGeoLab
Zur Login-SeiteLogin
Grensoverschrijdend samenwerken

Besluitvormers worden in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken die om grensoverschrijdende samenwerking vragen en/of grensoverschrijdende effecten hebben.

Besluitvormers

De toepassingen van geo-informatie zijn legio waardoor geo-informatie een belangrijke plaats inneemt in de informatiesystemen van zowel overheid als bedrijfsleven. Geo-informatie ondersteunt immers de besluitvorming over en het management van lokale, regionale, nationale en zelfs globale kwesties op sociaal, milieu en / ofSamenwerking economische vlak. Criminaliteit, bedrijfsontwikkeling, herstel van het milieu, gebruik van gemeenschappelijk land en rampenbestrijding zijn maar een paar voorbeelden van aandachtsgebieden waar besluitvormers profiteren van geo-informatie. Besluitvormers worden echter ook in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken die om grensoverschrijdende samenwerking vragen en/of grensoverschrijdende effecten hebben:

  • Planning: bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe, internationale infrastructuur en grootschalige ruimtelijke plannen.
  • Monitoring: bijvoorbeeld de kwaliteit van lucht, bodem en water.
  • Beheer: bijvoorbeeld het managen van waterkeerpunten of grensoverschrijdende natuurgebieden.
Samenwerking is een maatschappelijke noodzaak

Samenwerking tussen de Europese regio’s is daarmee een maatschappelijke noodzaak geworden – geen politieke gril. Dat blijkt in de praktijk van de samenwerking tussen Nederland en Nordrhein Westfalen rond bijvoorbeeld de hoogwaterproblemen in 1995, die heeft geleid tot een flinke verbetering van de samenwerking op het gebied van watermanagement. Ook de samenwerking rond andere maatschappelijke thema’s werpt vruchten af; of het nu gaat om Natuur, Milieu &Toerisme, Verkeer & Transport, Crisismanagement (Enschede), of om beleidsthema’s zoals economische en ruimtelijke planning. Interregionale samenwerking loont in de praktijk en bevordert de geloofwaardigheid van Europa bij de Europese burgers.
Des te frustrerender is het dat de grensoverschrijdende samenwerking tegen informatiegrenzen aanloopt. Door moeizame, kostbare uitwisseling van vooral ruimtelijke informatie ontstaan irritaties en ongeloof in de werkelijke bereidheid samen aan de slag te gaan. Sinds 2000 wordt serieus nagedacht hoe dit vraagstuk op te lossen. Dankzij enkele bevlogen geospecialisten en alerte bestuurders aan beide zijden van de Nederlandse en Duitse grens, is het programma voor de ontwikkeling en implementatie van een grensoverschrijdende infrastructuur voor ruimtelijke informatieverzorging van start gegaan: X-border GDI NRW – NL. Het programma gaat nadrukkelijk uit van de toepassingsmogelijkheden van geo-informatie ten behoeve van grensoverschrijdende maatschappelijke uitdagingen.

X-border-GDI
Een website van side by site GmbH & Co. KG ©2010